Tuesday, October 03, 2006
Saturday, September 30, 2006

Moeto uciliste

1.Kako se vika moeto uciliste
2. Koi se vozrasni lica vo ucilisteto
3 Koi prostorii gi ima ucilisteto
4 Kako treba da se odnesuvame vo ucilisteto